skip to content

Välkommen

Välkommen till min hemsida. Jag heter Elizabeth Malmquist och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad psykoterapihandledare. Jag arbetar sedan slutet av 1970-talet med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och sedan mer än femton år tillbaka med Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Under de senaste arton åren har jag medverkat som kursledare, handledare och lärare i mer än trettio olika Steg 1 och legitimationsgrundande KBT-utbildningar. Jag har sedan år 2000 haft en till två intensivutbildningar i DBT årligen. I boken "KBT inom psykiatrin" som editerats av professor Lars-Göran Öst har jag skrivit kapitlet som handlar om borderline-personlighetsstörning.

Jag erbjuder utbildning och handledning i både KBT och DBT. Här kan du se vilka kurser och konsultationsmöjligheter jag har på gång just nu. Du kan också hitta länkar till andra intressanta hemsidor.