Kurser

Elizabeth Malmquist leg psykolog

Anmälan till 10 dagars DBT-utbildning i Värnamo oktober 2019. 

 

Sista anmälningsdag 2019-10-10 (OBS! anmälan är bindande. Kan överlåtas på annan person)

 
 
 
 
 
 
 

Intensivutbildning i DBT


 

På senare år har flera barn/ungdom- och vuxen-psykiatriska kliniker, kommuner och behandlingshem i Sverige börjat tillämpa nyare behandlingsformer för klienter med emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline-problematik

Metodutveckling inom detta område är viktig på grund av klientgruppens enorma lidande, den stora belastningen på anhöriga och personal samt de ofta höga vårdkostnaderna och långa behandlingstiderna som dessa personer har.

DBT (dialektisk beteendeterapi) är en behandlingsmodell för klienter med borderline-problematik och har skapats av Marsha Linehan i USA. Studier i metodens effekt har visat att personer med borderline-problematik, efter ett års DBT behandling, stabiliserats så att de i signifikant grad minskat slutenvård, självskada, självmordsförsök och ökat både egen skattad funktion och bedömarskattad funktion jämfört med en matchad grupp som fått traditionell psykiatrisk behandling. Resultaten har stått sig vid uppföljning. I en senare studie har man jämfört DBT med annan psykoterapeutisk behandling, specialanpassad för patientgruppen. Även i denna studie har DBT visat bättre behandlingsresultat.

 

Nu kommer en chans för verksamheter som vill satsa på att bygga upp sin vård av denna patientgrupp att lära sig DBT.

 

Tio dagars teoretisk och praktisk intensivutbildning av team som vill komma igång och arbeta med Dialektisk Beteendeterapi med emotionellt instabila (borderline) patienter. Även personer som utbildas för att komplettera befintliga team kan söka. Utbildningen är uppdelad i tre delar:

 

Datum

5 dagar                                                21 – 25 oktober 2019

3 dagar                                                april/maj 2020

2 dagar                                                september 2020

 

Under mellantiden har kursdeltagarna arbetsuppgifter att arbeta med för att få bästa möjliga hjälp vid de uppföljande kurstillfällena.

 

Målet för utbildningen är att deltagarna ska komma igång och erbjuda DBT-behandling på sina respektive arbetsplatser under utbildningens gång.

Då DBT är en utpräglad team-behandling rekommenderas att man utbildar minst två personer, helst fler, om det inte bara gäller att komplettera befintliga team. Då DBT är, i sin grund, en beteendeterapeutisk behandling är det en stor fördel om åtminstone någon i teamet har Steg 1 eller Steg 2 i KBT. Om man inte har det så är det viktigt att man har en plan för hur den kompetensen ska tillgodoses.

Upplägget på intensivutbildningen liknar de DBT Intensives som ges i USA.

 

Lärare kommer att vara:

Professor Alan Fruzzetti från Harvard School of Medicine, Boston, USA. Dr Fruzzetti har varit nära medarbetare till Marsha Linehan i många år och han har hållit otaliga DBT-utbildningar i USA, Sverige och andra länder.

Anita Linnér, leg psykoterapeut från Lund/Helsingborg, med mångårig DBT-erfarenhet. Anita har också gett ett flertal grundutbildningar och färdighetstränarutbildningar i DBT.

Peter Thunström, leg psykolog i Linköping. Arbetar i ett DBT-team på Bup-kliniken. Har lett många utbildningar inom Bup och DBT-utbildningar av olika slag. Är även familjterapiutbildad.

 

Första veckan kommer att hållas av Peter Thunström och Anita Linnér.

Kursspråket kommer att vara svenska denna första, mer teoretiska, vecka och engelska och svenska på de mer praktiska uppföljningsdagarna. Under de tre dagarna i maj kommer man att kunna välja vilket språk man vill ha sin konsultation på, men mycket av undervisningen kommer att ske på engelska.

 

Kurslitteratur kommer att vara:

-Marsha M. Linehan (1993): Cognitve-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. The Guilford Press, New York. ISBN 0-89862-183-6

-Marsha M. Linehan (2014): DBT Skills Training Manual, 2014. The Guilford Press, ISBN 9781462516995

-Marsha M. Linehan (2016): Dialektisk Beteendeterapi (andra utgåvan) arbetsblad för färdighetsträning. Natur och Kultur, 2016, ISBN:97789127145559

 

Plus artiklar och annat material som lämnas ut vid kursstarten.

 

Kursen hålls på Hotell Scandic Värnamo. Mer information kommer lite närmare kursstart.

 

Kursavgiften är 21 000 kr per person + moms. I kursavgiften ingår kaffe fm + em, lunch, en festmiddag och några gemensamma aktiviteter under kursveckorna.

PsykologEM AB Copyright © 2018